Deep rest

En meditativ stund där du får möjlighet att gå långt in i dig själv. Med basen i restorative yoga och med musiken som hjälpmedel skruvar vi ner tempot så att du på riktigt får chansen att landa i dig själv.

Det sägs att vi behöver sju delar yin för varje del yang i livet. I dagens uppskruvade tempo är det en bedrift att få till en del yin för sju delar yang och vi behöver långsamheten än mer. Så lätt att säga, så svårt att göra på egen hand. Här får du möjligheten att verkligen vila, gå in i dig själv och lyssna till själen. En andlig landningsbana, skulle vi kunna kalla den här klassen.

Pris: 220 kr drop in alt 1 klipp på klippkortet
Lärare: Anna Arnetz