The universe of the kalimba

Välkommen till en workshop med Alain Samba om kalimban, det tusenåriga afrikanska instrumentet. Under tre timmar får du uppleva kalimbans toner, lära dig spela, upptäcka instrumentets skönhet och vetenskapen bakom det. På det sättet kommer du förstå varför det används inom alla typer av välbefinnande, terapier, hälsovård och sjukvård över hela världen. 

Workshopen hålls på svenska. 
Ta med egen kalimba. Om du inte har någon kalimba finns det till exempel att köpa på Butik Kalcit i Åkersberga

Tre timmars workshop inklusive Alains bok om kalimbans historia 
Pris: 750 kr
Anmälan via Timecenter

Läs mer om Alain Samba på www.alainsamba.com

Welcome to this workshop with Alain Samba on the kalimba, this thousand-year-old African instrument. Join me and learn how to play it in a joyful way with the group. Come and discover the beauty of it, and the most objective science it contains. You might then understand why it is used with success in well being, therapies, health care and medical care all around the world.
Come and join!